Viimane ühispalvus Jaani kirikus

Kolmapäev, 6. september 2023

Annely Neame kirjutas Facebookis:

Eile oli Ühispalvus Taizé lauludega viimast korda Tallinna Jaani kirikus. Koguduse õpetaja esitas mulle küsimuse, mis mind ärritas: mis kasu saab Jaani kogudus sellest ühispalvusest? Regulaarse palvuse korral olla igal esmaspäeval kiriku kasutamine kontsertiteks välistatud, ja seda kogudus endale lubada ei saavat. Käisin peale ja palusin võimalust palvusi siiski kirikus jätkata, rõhutasin, et kiriku ülesanne ei ole kirikuhoonet üleval pidada ega raha sissetoomise potentsiaaliga mõõta inimeste ja ürituste kasu kogudusele. Kiriku ülesanne on tuua Jumala kuningriigi evangeelium inimestele lähedale.

Kuna lõpes minu ametlik töö Tallinna Jaani koguduses, siis koguduse juhtkond ei taibanud hoida neid inimesi, kes Taizé palvuste kaudu Jaani kirikus käima on harjunud. Nad lasti südamerahuga minna. See kurvastab mind ja ma sooviks seda siiski tagasi pöörata, sest kontserdid ja kuulsad isikud rahvast ei päästa. Jumal päästab oma rahva, kui see Tema ette palves alandub.

Kallis rahvas - käige Jaani koguduse juhtidele peale, et ühispalvus Taizé lauludega Tallinna Jaani kirikus kindlasti jätkuda võiks koguduse vaimulike kutsel ja eestkostel.

Tsiteerin mõned kommentarid:

  • Midagi sarnast juhtus Jaani kirikus umbes 30 aastat tagasi, vbl viide mammonale polnud toona nii sõnaselge. Ja samuti ei osatud inimesi hoida 🙁

  • Sul on õigus, Annely! Kirik on palve-, mitte kontserdikoda. Aga ära heitu! Peamine on see, et inimesed tahavad koos palvetada. Milliste müüride vahel see täpselt toimub, ei omagi nii suurt tähtsust.

  • Nii kurb, käisin suvel õhtuti Taize palvustel, oli väga ülestõstev. Jah, need palvused võiksid ja peaksid jätkuma!!!

  • Oh sina vaene Jaani kogudus! Toomas Paul sai kuldvasikaks valatud. Jaan Tammsalu hullas vabamüürlaste ja võõraste naistega. Ja järgmine otsustab üldse palvused äritegevusega asendada. Ohhh….

  • Jõu on müürlaste vaim müürides tugevalt sees

Minu kommentar:

  • Siin pole vaja otsida mammonat ega müürlasi. Asi on väga lihtne. Ühispalvuste korraldamiseks on vaja keegi, kes turvalisuse eest vastutab, kes hoiab palvuse ajal silm uste peal ja kes paneb kiriku uksed kinni. Seda on vaja ükskõik millises kirikus vanalinnas. Annely täitis seda rolli Jaani koguduse töötajana ja ta tegi seda kiitusväärselt hästi, kuigi tegelikult ei saa mitte keegi olla samal ajal palvuste juht ja kirikuvalvur. Nii, et kui me soovime, et meie palvused edaspidi Jaani kirikus toimuksid, siis peame lihtsalt leidma valvurit, kes vastutab kirikuhoone julgeoleku eest. Ja lepinguga. See on juriidiline küsimus. Nii lihtne see ongi.

Täpselt 1 kuu hiljem teatas ka õpetaja Arne Hiob, et ka tema lahkub Jaani kogudusest:

Head sõbrad! Alates 1. novembrist 2023. aastal olen ma peapiiskopi ja konsistooriumi otsuse kohaselt oma avalduse põhjal lahkunud Tallinna Jaani koguduse vaimuliku ametikohalt ning määratud emerituuri. Juba alates möödunud aasta kevadest olen tundnud, et programm on täis saamas. Laeva sõidukurss ei ole mulle enam vastuvõetav. Minu roll Jaani koguduse meeskonnatöös on üha kitsamaks jäänud, väsitavaks muutunud ja suviste segaduste tekkides viimaks ammendunud. Ei ole mõtet tööd jätkata seal, kus seda normaalselt teha ei saa. Mitmed inimesed, sh kogenud juristid, on kinnitanud mu arvamust, et kogu Jaani koguduse juhtkond tuleks välja vahetada. Kõige esimesena lahkus õpetaja Annely Neame, järgnes Jaan Tammsalu, mina lahkun peatselt kolmandana (Toomas Paul jääb võibolla tervise tõttu kõrvale neljandana?). Eve Kruus on määratud hooldajaõpetajaks.